Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Βαριά πρόστιμα για τις ρευματοκλοπές

Tην αυστηροποίηση του πλαισίου αντιμετώπισης της ρευματοκλοπής προετοιμάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η ρυθμιστική αρχή προτίθεται να φέρει νέο Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) που θα επιβάλει βαρύτερες κυρώσεις σε όσους αποδεδειγμένα έχουν τελέσει το αδίκημα της ρευματοκλοπής.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) εισηγείται στη ΡΑΕ οι «κλεμμένες» κιλοβατώρες να πληρώνονται με προσαύξηση 30% έως 90%, ενώ επιπλέον, ο παραβάτης, ανάλογα με το είδος της σύνδεσης που διαθέτει, να πληρώνει εφάπαξ πρόστιμο 300 έως 700 ευρώ όταν διαπιστώνεται η σχετική παράβαση.

Στόχος των νέων ρυθμίσεων, που τώρα θέλει να φέρει η ΡΑΕ, είναι ο περιορισμός των ρευματοκλοπών, που τείνουν να λάβουν διαστάσεις χιονοστιβάδας. «Λόγω της έξαρσης του φαινομένου των ρευματοκλοπών και δεδομένου ότι οι πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα βάσει εσωτερικών οδηγιών της εταιρείας διανομής δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις τρέχουσες συνθήκες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκδοση του ολοκληρωμένου Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών βάσει των προβλέψεων του Κώδικα θα καθυστερήσει, η ΡΑΕ θεωρεί αναγκαία την άμεση ρύθμιση του ζητήματος», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Αρχής.

Επιδίωξη του νέου κώδικα είναι «ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων για την αντιμετώπιση του ζητήματος των ρευματοκλοπών και ο προσδιορισμός των σχετικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται, από το αρχικό στάδιο του ελέγχου για τη διαπίστωση ρευματοκλοπής έως και την εκτίμηση της μη καταλογισθείσας ενέργειας, τον προσδιορισμό της αξίας της και τη διαχείριση των εσόδων, με τους εξής απώτερους στόχους:

• την ανάσχεση του φαινομένου των ρευματοκλοπών,
• την αποζημίωση των προσώπων που υφίστανται οικονομικές συνέπειες λόγω των ρευματοκλοπών και
• την αντικειμενικότητα, διαφάνεια και ασφάλεια δικαίου για τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, ενώ η ΡΑΕ ζήτησε την υποβολή σχετικής εισήγησης από τον Διαχειριστή του Συστήματος, τον ΔΕΔΔΗΕ. Η σχετική εισήγηση έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ από τον περασμένο Μάιο και για τον υπολογισμό των «οφειλών» των παραβατών προβλέπει τα εξής:

1. Το χρονικό σημείο έναρξης της ρευματοκλοπής θα είναι αυτό στο οποίο παρουσιάζεται αισθητή μείωση της κατανάλωσης, βάσει του ιστορικού του καταναλωτή. Σε περίπτωση όμως που το χρονικό σημείο έναρξης της ρευματοκλοπής βρίσκεται πέραν της πενταετίας, τότε η εκτίμηση της καταναλωθείσας ενέργειας να περιορίζεται στην πενταετία.

2. Η αξία της ενέργειας που προσδιορίζεται στη ρευματοκλοπή ο ΔΕΔΔΗΕ προτείνει να είναι άμεσα απαιτητή. «Διόρθωση» της απαίτηση θα μπορεί να γίνει μόνο εφόσον προκύψουν νέα στοιχεία από τις μετρήσεις καταναλώσεων που θα ακολουθήσουν, ή αν ο καταναλωτής προσκομίσει έγκαιρα πειστικά στοιχεία που θα μεταβάλουν τις παραμέτρους υπολογισμού (π.χ., μη χρήση του ακινήτου, τερματισμός δραστηριότητας κ.λπ.).

3. Εφαρμογή ενιαίας χρέωσης της τιμής της κιλοβατώρας, η οποία για αποτρεπτικούς λόγους πρέπει να είναι αισθητά υψηλότερη έναντι αυτής που προκύπτει από τα ισχύοντα τιμολόγια. Ο ΔΕΔΔΗΕ προτείνει η μοναδιαία χρέωση να περιλαμβάνει και τα δύο σκέλη του τιμολογίου (ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις) και να κυμαίνεται μεταξύ 25 - 30 λεπτών η κιλοβατώρα προ ΦΠΑ. Προτείνει να είναι, δηλαδή, αυξημένη κατά 30% έως 90% έναντι των κανονικών τιμολογίων.

4. Οι χρεώσεις του ΔΕΔΔΗΕ για τις δαπάνες που πραγματοποίησε, προκειμένου να εντοπίσει και στη συνέχεια να διαχειριστεί την υπόθεση, προτείνεται να είναι:

• 300 ευρώ για μονοφασικές παροχές,
• 500 ευρώ για τριφασικές παροχές χαμηλής τάσης (μέχρι Νο 4) και
• 700 ευρώ για τριφασικές παροχές χαμηλής τάσης Νο 5, 6, 7 και παροχές μέσης τάσης.

Η εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ δεν είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί από τη ΡΑΕ στον νέο κώδικα που συντάσσει. Σίγουρα, όμως, η Αρχή θα αξιοποιήσει σημαντικό μέρος της. Η σχετική διαβούλευση που ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα είναι ανοικτή μέχρι 27 Ιουλίου και μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτή όλοι οι ενδιαφερόμενοι.
(Από την εφημερίδα "Καθημερινή")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
HELLAS 2 NEWS blogg