Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016

Οι όροι απαλλαγής από προσαυξήσεις, πρόστιμα για οφειλές

Την απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις βεβαιωμένων οφειλών οι οποίες έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων μέχρι και τις 31.12.2013 εξαιτίας λόγων «ανωτέρας βίας»...

... προωθεί με απόφασή του ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Γ. Πιτσιλής.

Η σχετική απόφαση έχει ως βάση τη γνωμοδότηση του Α΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία αφορά απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις για οφειλές οι οποίες δεν τακτοποιήθηκαν για λόγους ανωτέρας βίας.

Η γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται στη δυνατότητα υπαγωγής απαλλαγής:

• Βεβαιωμένων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί («ταμειακά») έως την 31.12.2013, ώστε να απαλλαγούν από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για λόγους ανωτέρας βίας.

• Της μη γνώσης οφειλής (ως λόγου ανωτέρας βίας).

Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν δεκτά από τη ΓΓΔΕ τα εξής:

Είναι δυνατή η χορήγηση απαλλαγής, όπως ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2014, για οφειλές που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον συνέτρεξε, κατά την κρίση της Διοίκησης, λόγος ανωτέρας βίας.

Η έλλειψη γνώσης της οφειλής, που οφείλεται καθαρά σε υποκειμενική συμπεριφορά των οργάνων του Δημοσίου ή του οφειλέτη (παράδειγμα, μη αποστολή της ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη ή ελάχιστη, έστω, αμέλεια αυτού), δεν συνιστά λόγο για την απαλλαγή της από τους τόκους και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής.

Αντιθέτως, η μη γνώση της οφειλής συνιστά λόγο απαλλαγής, εφόσον οφείλεται σε ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δεν ήταν δυνατό να προληφθεί ή να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης (ανωτέρα βία), εξαιτίας του οποίου δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα η οφειλή. Ετσι, εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει ότι η μη εμπρόθεσμη πληρωμή της οφειλής έχει ως αιτία την έλλειψη της γνώσης της για λόγους ανωτέρας βίας, επιτρέπεται η χορήγηση της ως άνω απαλλαγής.


(Από την εφημερίδα "Καθημερινή")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παράκληση να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.
HELLAS 2 NEWS blogg